site_logo
border_img

Cvičení:modelování reproduktoru

Vložil tol Ne, 2005-09-11 20:53.

anotacni_fotka Tento článek je jakýmsi modelovacím cvičením, při kterém si procvičíte znalost základních modelovacích technik. Článek je orientován především na začátečníky a předpokládá alespoň zběžnou znalost Blenderu, ovládání základních operací jako je selekce v různých selekčních módech, přesun, rozdíl mezi objektovým a editačním módem apod.


Tvorbu jsem začal vložením primitiva Plane z Top pohledu [num7], které jsem patřičně upravil nástrojem Scale po osách do této podoby.

Pozn.:Na všechny objektu v tomto tutorial je aplikován Subsurf a SetSmooth v edit buttons [F9].

plane

Dále jsem pokračoval tím že jsem si označil pravou hranu tohoto facu a extrudoval do této podoby ve směru, který vidíte na obrázku. Jednotlivé fáze extrudování jsem dolaďoval nástrojem Scale, aby vznikl tento řez reproduktoru, který nám poslouží jako základ objektu.

řez

Teď už máme základ objektu, proto se přepneme do Front pohledu [num1], označíme si všechny vertexy [a] a budeme je extrudovat po ose y.

bok

Nyní si označíme část vertexů v Edit módu v režimu wire a posuneme dolů jak vidíte na obrázku.

bok

Nyní model zahustíme nástrojem "nožík"(Knife) typu Loopcut [ctrl+r]. Nožík pracuje následujícím způsobem.

loopcut

1.Vyberete oblast pro jeho aplikaci
2.Vyberete jak moc chcete mít ostré hrany, čím blíže hraně tím ostřejší bude výsledná hrana.
3.Aplikujete nástroj. Použijte loopcut třikrát abyste vytvořili 3 hrany které jsou na následujícím obrázku vyselektovány.

bok3

Tímto stejný postupem zahustěte hrany v Side pohledu [num3].

předek

Nyní vytvoříme díru v reproduktoru a to tak že nožíkem loopcut si vytvoříme řady vertexů, kterými získáme face pro naši díru.

předek

Teď označíme ve face módu [Ctrl+Tab]-faces face uprostřed.

předek

Face vyextrudujeme [e] do vnitř objektu, abysme docílili dané díry z pohledu Front [num1], podle následujícího obrázku.

díra

Zepředu reproduktoru bude daná díra vypadat nějak takto.

díra

Teď se vrhneme na detaily reproduktoru. Všechny ostatní detaily jsou jen vyextrudované primitiva typu circle. Vložíme tedy Circle do scény.

kruh

Vyextrudujeme.

kruh

Vyextrudujeme dovnitř

kruh

Vnitřek kruhu též vyextrudujte dovnitř.

kruh

Označte si vertexy jak jsou na obrázku, nyní použijeme weighted creases, kterými jdou vytvořit ostré hrany stejně jako nožíkem loopcut, ale z daných vertexů.

kruh

Dejte [Shift+e] a nastavte Crease: na 1, posunem myši doprava. Měli byste docílit tohoto výsledku.

pohled

Nyní si označte řadu vertexů, dle obrázku, které zduplikujte [shift+d] a vyseparujte do nového objektu pomocí [p].

pohled

Tato vyseparovaná část nám pomůže při tvorbě dalšího objektu. Přepněte se nyní do objektového módu [tab] a označte vyseparovanou kružnici, kterou extrudujte podle následujícího obrázku.

kruh

Teď uzavřene kružnici a to vytvořením faců pomocí [shift+f] a [f]-Make k vytvoření zdánlivého víceúhelníku.

kruh

Označte všechny vertexy [a] a přepočítejte normály [Ctrl+N] a dejte Setsmooth.V tuto chvíli se vrhneme na zbylé detaily. Vložíme další Circle do scény.

tlačítko

Vyextrudujeme do žádaného tvaru a zase uzavřeme konec tlačítka pomocí [Shift+f] [f] a přepočítáme normály.

tlačítko

Použijeme weighted creases pro ostré hrany u následujících vertexů [shift+e] Crease:1

tlačítko

Nyní tlačítko zduplikujeme dvakrát a poslední z nich zmenšíme nástrojem scale.

tlačítko

Poslední tlačítko posuneme trošku do modelu [g].

tlačítko

Tímto krokem jsme dokončili model, měl by vypadat jako na následujícím obrázku. Toť pro dnešek vše

tlačítko

autor:G_Taurus

© 2005 Blender3dcz. Všechna práva vyhrazena. | Design by Stickfish | Webmaster: Jiří Hnídek | drupal