site_logo
border_img

Charakteristika programu Blender

Vložil tol So, 2005-04-16 14:02.

Blender je multiplatformní open source aplikace zaměřená na vytváření 3D modelů, animací, rendering, postprodukční činnost a v neposlední řadě interaktivních aplikací.

Multiplatformní znamená, že Blender spustíte nejen v systému Windows, ale i pod Linuxem, na Mac OS X a mnoha dalších. Open source znamená, že je program nejen zcela zdarma a to i pro komerční využití, ale také že si můžete stáhnout kompletní zdrojové kódy, zkompilovat je na vlastní sestavě pro optimalizaci výkonu, libovolně je upravovat a případně se aktivně podílet na dalším vývoji Blenderu.

Pokud jste tedy grafik, animátor, designer apod., hledáte silný nástroj pro vizualizaci svých nápadů či zakázek a přitom nechcete investovat nemalé peníze do komerčních 3D aplikací, je Blender volbou právě právě pro vás. Během minulých několika let Blender prodělal vývoj, díky kterému nyní nabízí nástroje co do množství i kvality srovnatelné s komerčními 3D aplikacemi střední třídy.

Nové verze jsou veřejnosti přestavovány většinou v horizontu 3-4 měsíců a kromě řady drobných vylepšení uvádí také nové nástroje a funkce sledující aktuální vývoj potřeb svých uživatelů i uživatelů 3D software obecně.

Kromě nástrojů pro modelovaní, animaci a renderování obsahuje Blender také GameEngine, ve kterém je možné vytvářet interaktivní prezentace, průchozí vizualizace např. interiérů domů a počítačové hry, vše přímo v Blenderu pomocí interního grafického editoru s možností doplnění kódem v objektově orientovaném programovacím jazyce Python (www.python.org).

Vedle interního hybridního scanline/raytrace rendereru nabízí Blender také přímý výstup v externím rendereru Yafray, který je rovněž k dispozici zcela zdarma.

Blender lze doplnit celou řadou rozšíření ve formě Python skriptů, v nichž existují i velmi složité pluginy např. pro generování stromů, trávy, zvířecí srstia pod., či importní a exportní filtry pro komunikaci s jinými aplikacemi.

Další rozšíření jsou možná použitím materiálových či sekvenčních (postprodukčních) pluginů, dodávaných ve formě knihovních souborů (např. .dll)

Interface

Interface Blenderu je poměrně originálně řešené a zejména pro uživatele přecházející z jiných 3D aplikací může působit poněkud zmateně. Velmi rychle však proniknete do jeho filosofie a zjistíte, že je neuvěřitelně efektivní, intuitivní a umožní vám tvořit vaše modely a animace rychle, přirozeně a bez nutnosti intenzivně přemýšlet, kde najít jakou funkci skrytou v několikátém submenu.

Hlavní atributy interface Blenderu jsou:

 • plně přenastavitelná pracovní plocha
 • rozdělení do oken pro modelování, animační křivky, outliner, nelineární videostřih, editování UV map, animování postav (pose editor, NLA editor), souborový manažer atd.
 • databázový systém umožňující optimální management scény, instance a dynamické propojování projektů v různých souborech
 • lokalizace do několika jazyků, včetně možnosti zapnout co vše má být lokalizováno a co ponecháno v angličtině (např. tlačítko anglicky, vysvětlující popisek v jiném jazyce) a možnosti vytvářet si vlastní jazykové sady
 • zabudovaný textový editor sloužící k poznámkám a programování Python skriptů
 • interface je stejný na všech platformách

Modelování

 • práce s polygony, Nurbs plochami, bezier a B-spline křivkami, metabally, vektorové fonty (TrueType, PostScript, OpenType)
 • Catmull-Clark povrchy (ekvivalent meshsmooth) s editovatelnou ostrostí/oblostí hran
 • editování polygonálního meshe s volitelnou selekcí vertexů, hran nebo faců
 • boolens operace pro mesh
 • editovací funkce jako extrude, bevel, cut, spin, screw, warp, subdivide, noise, smooth…seznam pokračuje a s novými verzemi se rozšiřuje
 • možnost doprogramovat si pomocí Pythonu modelační nástroje dle potřeby

Animace

 • deformační armatury (kosti- skeletony) s dopřednou i inverzní kinematikou (FK, IK), autoskining a interaktivní nastavování vah deformačních skupin pomocí nástroje WeightPaint
 • několik typů constraints pro rigging
 • pose editor
 • editor nelineární animace (NLA) , automatizace posunu postavy ze zacyklenou animací chůze (walkcycle) podél definované cesty (path)
 • animace vertex keys a relative vertex keys (obdoba morph targets )s ovládacími posuvníky
 • particle efekty s deformátory podle větru, gravitace, mag. Přitažlivosti/odpuzování a detekcí kolizí
 • SoftBodies (např. simulace látek) s detekcí kolizí
 • animovatelná deformace lattice
 • podpora "motion curve" i tradičního key-frame editování
 • podpora zvuku a nástrojů pro synchronizaci zvuku a obrazu
 • možnost doprogramovat si pomocí Pythonu animační nástroje případně „řízené animace“ dle potřeby

Render

 • možnost výběru z 2 renderovacích enginů- interní Blender renderer (hybridní scanline/raytrace) a přímý přístup k externímu raytraceru Yafray
 • oversampling, motion blur, postprodukční efekty (glow, zblur…) fields, nečtvercové pixely
 • environment mapy, halo, lens flare, mlha…
 • několik materiálových shaderů pro difusní a specularitní kanál- Lambert, Phong, Orean-nayar, Blinn, Toon, Minnaert, Wardlso
 • Edge rendering pro efekt vytažených okrajů (cartoon)
 • Procedurální textury
 • Ambient Occlusion
 • Radiosita
 • Množství exportních skriptů do dalších raytracerů, např. pro Povray, Renderman(RIB) Virtualight
 • UV editor s několika metodami pro unwrap (např velmi efektivní LSCM)

Interaktivní aplikace- realtime 3D/tvorba her

 • grafický editor pro naprogramování logiky aplikace/hry bez nutnosti programovat
 • detekce kolizí a simulace dynamiky
 • přístup do enginu přes Python skripty pro složitější logiku, umělou inteligenci apod.
 • podpora všech povrchových módu OpenGL, včetně průhlednosti, animovatelných reflexních map apod.
 • přehrávání her a interaktivních 3D aplikací bez kompilování a předpočítání
 • audio využívající SDL toolkit
 • multi-layering scén pro plovoucí interface

Soubory a podporované formáty

 • všechna data ve scéně se ukládají do jediného souboru s příponou „.blend“
 • .blend formát podporuje kompresi, digitální podpisy, zakódování, dopřednou i zpětnou kompatibilitu a může být použit jako knihovna, do níž přistupujete z jiného souboru.
 • čte/zapisuje TGA, JPG, PNG, Iris (+ Zbuffer), SGI Movie, IFF, AVI and Quicktime GIF, TIFF, PSD, MOV
 • nativní podpora importu a exportu DXF formátu, Inventor a VRML souborů, přes python skripty je umožněn import/export do množství dalších formátů (OBJ, LWO, COB…), ty hlavní skripty jsou již součástí staženého Blenderu
 • vytvoření samospustitelných souborů (.exe) s interaktivními 3D aplikacemi, hrami apod., nebo je můžete přehrávat ve webovském prohlížeči s příšluným pluginem

Podporované platformy

 • Windows 98, ME, 2000, XP
 • Mac OS X
 • Linux (i386)
 • Linux (PPC)
 • FreeBSD 5.3 (i386)
 • SGI Irix 6.5
 • Sun Solaris 2.8 (sparc)
© 2005 Blender3dcz. Všechna práva vyhrazena. | Design by Stickfish | Webmaster: Jiří Hnídek | drupal