site_logo
border_img

Kniha od Pavla Pokorného: Blender, naučte se 3D grafiku

Vložil tol Ne, 2007-12-09 02:12.
bumpfiles.png

Před časem vyšla první česká kniha o Blenderu. Má pomoci především začátečníkům a méně pokročilým, aby se zorientovali v uživatelském prostředí programu. Pro případ, že jste ji z nějakého důvodu minuli, zde najdete její anotaci a odkaz na stránku vydavatelství, kde si ji můžete pořídit.Anotace

Kniha o Blenderu

Blender je skvělý program, ale pro mnoho začínajících bude náročnější zorientovat se v uživatelském prostředí. A proto si tato kniha klade za cíl pomoci vám s prvními kroky pronikání do 3D grafiky.

Po obsahové stránce byla kniha psána jako referenční příručka s postupným popisem nejpodstatnějších funkcí programu v oblasti modelování, renderingu a animací. Snahou bylo, aby na sebe jednotlivé kapitoly navazovaly od počátečního seznámení s Blenderem až po proniknutí do hloubky. Kniha není „tlustá“, avšak ani příliš „hubená“. Je tak akorát, aby v ní bylo vše podstatné a mohli jste snadno začít s prvními výtvory.

Přestože je v knize uveden popis funkcí, snažil se autor doplnit témata ukázkovými příklady. Více o knize Vám napoví její domovská stránka, kde jsou zároveň soubory příkladů ke stažení. Práce s knihou je totiž mnohem příjemnější než na monitoru počítače překlikávat z okna do okna mezi návodem a Blenderem.

Knihu vydal Pavel Pokorný v nakladatelství BEN - technická literatura v roce 2006.

Domovská stránka knihy

Nakladatelství BEN


© 2005 Blender3dcz. Všechna práva vyhrazena. | Design by Stickfish | Webmaster: Jiří Hnídek | drupal