site_logo
border_img

Simulace kapaliny

Vložil tol So, 2006-01-14 23:30.
anotacni_fotka

Jednou ze zajímavých nových funkcí Blenderu 2.40 je bezesporu simulace kapalin, tzv. fluidní dynamika. Dá se takto vytvářet celá řada animovaných efektů jako je šplouchnutí předmětu do vody, přítok nebo naopak odtečení kapaliny z nádoby apod. My si v tomto tutoriálu zkusíme simulaci kapaliny v "akváriu"


Začínáme

Vytvoříme si novou scénu, vložíme do ní krychli (Cube), ta bude sloužit jako prostor, ve kterém se bude počítat simulace kapaliny. Dále si vložíme kapalinu (v našem případě to bude Icosphere, která bude mít subdivision 2), kterou zmenšíme a umístíme zhruba do středu krychle. Tím máme připravené všechny objekty, které potřebujeme k naší simulaci.

Začínáme
Klikněte pro zvětšení obrázku

Nastavení simulace

Nastavení fluidní simulace se nachází v Object buttons, v podkatekorii Physics a v Záložce Fluid simulation. Nejdříve se podíváme, co všechna nastavení znamenají. Pro každý objekt, který se má nějakým způsobem zúčastnit simulace musíme nejdříve fluidní simulaci aktivovat, to uděláme kliknutím na tlačítko Enable.

Poté se vám v této záložce zobrazí tyto možnosti :

Nastavení
Klikněte pro zvětšení obrázku

Domain-prostor, kde se počítá simulace kapaliny

u objektu domain jsou tyto volby :
Resolution - přesnost výpočtu simulace kapaliny, výrazně ovlivňuje délku výpočtu
Preview-res - přesnost zobrazení simulace kapaliny v 3D pohledu
Start time - počáteční čas simulace (v sekundách)
End time - čas, kdy simulace končí (také v sekundách)
Disp-Qual - zde můžete nastavit kvalitu zobrazení v 3D okně a při rendingu
Bake directory - adresář, do kterého se budou ukládat dočasné soubory potřebné pro simulaci (dva pro každý frame animace)

Další volby dostupné pod tlačítkem Advanced:
Gravity - zrychlení v osách X,Y a Z (v metrech za sekundu)
Viscosity - nastavení "hustoty" kapaliny (med/olej/voda ... atd)
Realworld size - skutečná velikost objeku Domain (v metrech)
Gridlevels - hrubost použité mřížky (-1 pro automatické nastavení )
Compressibility - povolená komprese (podle nastaveného zrychlení)

Fluid - kapalina

Initial velocity - počáteční rychlost (v metrech za sekundu)

Obstacle-pevný objekt, kterým nemůže kapalina protéct

Inflow-objekt, ze kterého neustále vytéká kapalina (něco jako kohoutek u vany)

Initial velocity - počáteční rychlost (v metrech za sekundu)

Outflow-objekt, do kterého když se dostane kapalina, tak mizí (něco jako odpad u vany)

Tímto jsme si popsali, co které nastavení ovlivňuje a teď už se můžeme vrhnout na nastevení našich objektů.

Označíme si krychli, zapneme jí fluidní simulaci a nastavíme typ domain. Většinu parametrů můžeme nechat tak, jaké jsou, ale nastavíme si adresář, kam se budou ukládát dočasné soubory. Potom si označíme Icosphere, také ji zapneme fluidní simulaci, ale typ nastavíme na fluid, počáteční rychlost nemusíme měnit.

Ještě nastavíme v render buttons délku animace na 50 framů. Takže vše potřebné už máme nastavené a stačí označit krychli a kliknout na Bake, tím spustíme simulaci.

Závěrečné úpravy

Výsledek simulace

Po simulaci se nám domain přemění na kapalinu, takže můžeme označit původní kapalinu a přesunout do nějaké neviditelné vrstvy (tlačítkem M).

Nastavíme si některý frame, kde kapalina vypadá dobře, a přiblížíme kameru ke kapalině. Označíme kapalinu a v edit buttons klikneme na Set Smooth. Tím změníme způsob výpočtu přechodu mezi facy a kapalina bude vypadat hladce. Ve World buttons změníme barvu pozadí na bílou. Přidáme kapalině materiál a barvu nastavíme na světle modrou. Nyní můžeme zkusit vyrenderovat výsledek, mělo by vzniknout něco jako obrázek 4.

Render1

Já jsem ještě zkusil výsledek vyrenderovat v Yafrayi a vznikl tento obrázek :

Render2

Závěr

Doufám, že jste se při čtení tohoto tutorálu naučili něco o Fluidní simulaci a přeji vám hodně štěstí při blenderování.

autor:Matajon (Martin Jonáš)

© 2005 Blender3dcz. Všechna práva vyhrazena. | Design by Stickfish | Webmaster: Jiří Hnídek | drupal