site_logo
border_img

Blender 2.5 - Částicové systémy 1 - Úvod

Vložil Genom Po, 2011-04-11 01:34.
Game Blender soutez

V této řadě článků bude popsáno vše okolo částicového systému, který je součástí Blenderu od řady 2.5. Tedy k čemu částicové systémy slouží, jak se dělí, jak je používat a rozdíly oproti částicovým systémům ve starší verzi Blenderu řady 2.4.

V dnešním dílu budou probrány pouze teoretické základy částicového systému a článek samotný je pouze úvodem do článků následujících.

Trocha teorie

Problematiku a pojem částicových systémů definoval William T. Reeves v článku „Particle Systems – Technique for Modeling a Class of Fuzzy Object“ v roce 1983. Reeves v té době pracoval u Lucasfilms Ltd. a pracoval pro film Star Trek II: Wrath of Khan.

Částicové systémy slouží k vytvoření statických, nebo animačních objektů, a to takových objektů, které není možné jednoduše reprezentovat svým povrchem nebo objemem, pro svou členitost. Jedná se o objekty, mající povahu přírodního jevu, jakými jsou například sníh, déšť, oheň, kouř, mlha, hejno ptáků, tráva, vlasy, atp. Ohromnou předností částicových systémů, je jednoduchá tvorba animace. U částicového systému se při animaci nemusí pracně zadávat jednotlivé polohy částic v čase, jako by tomu bylo u objektů, ale stačí jednoduše zadat počáteční polohu a rychlost částic a poté nechat proběhnout simulaci, ve které se automaticky, podle zadaných fyzikálních vlastností, vypočítají nové polohy částic.

Využití částicových systémů zasahuje do stále více kategorií. Počínaje modelováním fotorealistických scén, přes filmové efekty a efekty v počítačových hrách, až po simulace fyzikálních jevů.

Využití

Ekosystémy a rostliny – vcelku jednoduše lze vytvořit travnatou louku, či les.

Dynamická symulace – sloužík vytvoření scén, kde se pohybuje velké množství objektů, jejichž pohyb se řídí jasně stanovenými pravidly, např. sypající se písek v přesýpacích hodinách.

Vizuální efekty – využívají se ve filmech a počítačových hrách. Těmito efekty mohou být např. různé výbuchy, elektrické výboje, kouř. atp.

Fyzikální simulace – využívají se v případě potřeby přesné fyzikální simulace, např. chování kapaliny a kouře za určitých podmínek.

Přírodní jevy – již podle názvu je patrné, že sem spadá např. padající sníh, déšť, hejna ptáků nebo ryb, atp.

Vlastnosti

Vlastnosti částic lze rozdělit na fyzikální, ovlivňující pohyb, život a chování částic a na grafické, ovlivňující její zobrazení.

Fyzikální:
- pozice
- rychlost
- síla
- zrychlení
- stáří
- velikost
- hmotnost
- odrazivost
- odpor
- úmrtí

Grafické:
- barva
- textura
- průhlednost
- natočení

Toto je zhruba vše, co ke stručné definici částicových systémů pro začátek bude postačovat.

- Genom -

© 2005 Blender3dcz. Všechna práva vyhrazena. | Design by Stickfish | Webmaster: Jiří Hnídek | drupal